(…) Te same połączenia, które spajają świat, jednocześnie go rozdzielają

O konfliktach, manipulacji, polityce, konektywności (współzależności wynikającej z wzajemnych powiązań), rywalizacji, ekonomicznych środkach przymusu.

O pytaniach z serii – przyjmować migrantów czy budować mury, stawiać na wolny handel czy protekcjonizm, opowiadać się za wartościami nowoczesnymi czy powrotem do tradycji.

O populizmie, niepewności ekonomicznej, mediach społecznościowych. podatności na konflikty, epidemii zazdrości.

O strategii wobec konsumentów jak np. rozważany przez Ubera pomysł pobierania większych opłat za przejazd od osób, których telefony w momencie zamawiania usługi mają niski poziom naładowania baterii.

O tym, że te same efekty szerzenia empatii, doprowadziły również do epidemii zazdrości.

O sprawowaniu władzy przez kontrolę przepływu idei, ludzi, towarów, pieniędzy i danych oraz przez kształtowanie połączeń, jakie one tworzą.

„O Uberze – największej firmie taksówkarskiej – która nie ma własnych samochodów, o Facebooku – najpopularniejszej firmie medialnej – która nie tworzy własnych treści, o Alibabie – najwartościowszym sprzedawcy detalicznym – który nie dysponuje żadnymi zasobami, czy Airbnb – największym dostawcy usług noclegowych, który nie posiada żadnych nieruchomości”.