(…) tysiąc dni nie dowiedzie, że mamy rację, z to jeden dzień może dowieść, że się mylimy

Badania, poglądy, eksperymenty, wnioski, sugestie, ciekawe historie, oryginalne przykłady, rekomendacje wszystko z poczuciem humoru autora w tle.

m.in o tym, że mężczyzna ze Szwecji bardziej przypomina mężczyznę z Tokio niż kobietę ze Szwecji, a filozof z Peru ma więcej wspólnego z filozofem ze Szkocji niż z dozorcą z Peru – czyli, że płeć, klasa i zawód są lepszymi zmiennymi niż narodowość.

O poszukiwaczach czarnych łabędzi – które cechują 3 czynniki – nieprzewidywalność, fakt, że wywołują poważne skutki, oraz to, że można je wyjaśnić dopiero z perspektywy czasu.

O szacunku – naszej najbardziej wartościowej walucie, o naturze ludzkiej , szczęściu, złudzeniu stałości, o tym, że uratowane życie to statystyka; cierpiący człowiek to opowieść.

O myleniu braku dowodów z dowodami na brak, o odzyskaniu poczucia elegancji i estetyki w zachowaniu, kiedy przestajesz biegać żeby zdążyć na pociąg.

O tym, że trudno jest przewidywać, a już przyszłość zwłaszcza…