(…) Jeśli się nie szanuje praw dziecka, to nie można mu stawiać żadnych wymagań

O twórczości, rozwoju, nauce, wychowaniu, życzliwości dla człowieka, poznaniu i zrozumieniu warunków życia dziecka, wartościach.

O heroicznych postawach, wierności swoim przekonaniom, ideom, codziennych trudnościach i niepewnościach.

O unikaniu cynicznego śmiechu i szyderstwa, historii 17- letniego Lejbusia – tajemnicy jego serca i ulicznym życiu pełnym grozy i poniewierki.

O losach Władka, i młodzieży warszawskiej, która zdała egzamin w czasie okupacji niemieckiej i w czasie powstania.

O sensie pracy nauczyciela, odpowiedzialności, przyjaźni, związaniu wspólną postawą do życia, nauki, pracy człowieka, tym co staje się sensem życia człowieka.