(…) Aby zdziałać coś wartościowego, trzeba być kimś wewnętrznie

O budzeniu, rozwijaniu, wzbogacaniu zainteresowania w spojrzeniu na człowieka, kształtowaniu życzliwej postawy zawsze i wszędzie, rozwoju harmonii i pogłębianiu humanitaryzmu w człowieku.

O mocnym fundamencie przekonań, byciu sobą, dawaniu, sile działania, sile budzenia wartości w innych, sile udzielania pomocy w rozwoju.

O budzeniu radości i życiu wartościowym, jakie buduje człowiek wolny, etyczny, uspołeczniony.

  • każdy człowiek musi przejść przez szkołę, im lepszy będzie nauczyciel, tym lepszy będzie świat i życie każdego człowieka