(…) jeśli nie będą rodzić nam się córki, kto w przyszłości będzie piekł nam chleb?

O tym, że obecnie w Indiach wciąż zużywa się rocznie 6 razy mniej plastiku na mieszkańca niż w krajach UE, o migracjach w poszukiwaniu lepszego miejsca na ziemi.

O bogaceniu się, próbie niwelowania nierówności, spełniania oczekiwań milionów ludzi, mieszaniu się ludności, segregacji społecznej, hierarchii klasowej.

O tym, że w zamyśle każdy Indus, który kończy szkołę średnią, powinien władać 3 językami i że prawie każdy z 22 języków urzędowych ma też status oficjalnego języka któregoś ze stanów.

O sytuacji dziewczynek, edukacji, moralności, stygmatyzowaniu, kondycji społeczno-ekonomicznej kraju i hasłach typu: najpierw budujmy toalety, a potem świątynie.

O tym, jak ważna jest rodzina, silne więzi i dobre relacje, o tym jak opresyjną przestrzenią jest…rodzina.