(…) odpoczynek to konieczność, nie przywilej

O własnym tempie, rytmie, harmonii, podążaniu za wewnętrznym kompasem, życiu zgodnie z własną wizją, stawianiu granic.

O komunikatach UFO, uczucia – fakty – oczekiwania, skupianiu się na konkretach, omijaniu uogólnień.

O działaniu mimo lęku, o tym, że im większą obawę odczuwa się przed zrobieniem czegoś, tym większy potencjał ma ta rzecz dla samorozwoju i uczenia się o sobie.

O pytaniach typu

  • co zyskasz, jeśli to zrobisz?
  • co stracisz, jeśli tego nie zrobisz?
  • co zyskasz, jeśli tego nie zrobisz?
  • co stracisz, jeśli to zrobisz?