(…) U kogo lewa i prawa strona żyją w harmonii, będzie zwycięzcą.

Książka z półki syna. Doczekałam momentu, że z dużą ciekawością po raz kolejny sięgam po tytuł, który on wcześniej wybrał dla siebie.

Tu np. o 6 typach armii skazanych na niepowodzenie, strategicznym rozkładzie sił, gniewie, niesubordynacji, wrogim nastawieniu. O generałach, żołnierzach, ukształtowaniu terenu, właściwym czasie wykonania ruchu. O tym jak wiedza z zakresu sztuki wojny można odnieść do życia codziennego, obronie, odwrocie, przewadze sił, autorytecie, dyscyplinie i poczuciu obowiązku.

O biegłości w sztuce dowodzenia, pozostawaniu spokojnym i nieprzeniknionym, prawym, umiejącym zmieniać bieg spraw, zachowującym równowagę wewnętrzną, jasno definiującym zadania i poświęcającym odpowiednie środki na realizację np. projektu.

O przyczynach porażek, nieuczciwości, szpiegach, zdobywaniu przychylności mas.

O analogiach, gdy ludzie, którzy ugrzęźli, mają ograniczone ruchy i pozbawieni są swobody, stają się łatwym celem i padają ofiarą gwałtownych ataków.

Wreszcie o duchowej energii, motywacji i oddaniu, oraz elementach definiowanych: nie ma gorszej klęski, jaka może spaść na armię niż zwątpienie.

Polecam