(…) Wiele dróg prowadzi do Rzymu, ale każda jest inna

Wszy, szczury, mróz, olbrzymie komary, malaria, ciężka praca, brak jedzenia – to wszystko trzeba było wytrzymać, żeby przeżyć.

Gułag, Warszawa, Nowy Jork, Tokio, Londyn, Paryż – to tylko kilka miejsc na mapie życia Autora.

Jedna z najważniejszych osób w życiu Autora – Mama pilnująca, żeby nie generalizować, nie oceniać negatywnego zachowania w aspekcie narodowościowym.

Długa lista wartości, jakimi Autor kierował i kieruje się w życiu m.in. prawdomówność, uczciwość, odpowiedzialność,  szacunek, gotowość niesienia pomocy słabszym, sprawiedliwość, zaufanie, empatia, etyka przed zyskiem, ciekawość, zainteresowanie bez osadzania, tolerancja, akceptacja różnorodności.

O tym jak ważne jest inwestowanie w siebie, zarzadzanie przez wolność, wzmacnianie tkanki społecznej, bycie autentycznym.

Imponuje skala osiągnięć, wyróżnień, przestrzeni w których Autor się angażuje, zasług, spotkań, zmian i procesów jakie skutecznie wdraża.

Zapamiętam fragment o pani Reginie Blach (decyzji podczas pracy w Austrii – dział HR) i głosy innych, gdy stajemy przed trudnymi wyborami „po co kołyszesz łódką”?

Szereg zapadających w pamięć refleksji jak

  • walka z rasizmem to niekończąca się opowieść
  • satysfakcja i sukces w pracy są całkowicie uzależnione od jakości relacji ze sobą i z innymi
  • dzięki tym, którym pomagamy, i którzy nie wahają się nas wspierać, osiąga się sukces i radość w życiu

O wyzwaniach, odwadze, determinacji, kompetencjach liderach. Bardzo inspirująca lektora, a udział w spotkaniu autorskim w Warszawie, był dla mnie dodatkową nietuzinkową szansą posłuchania charyzmatycznego p. Józefa.