(…) pogarda ma wielką, niszczycielską moc

O pytaniach wchodzących w majtki, w łóżko, dotyczących bardzo intymnej sfery życia, o opresyjnym społeczeństwie.

Trudne, ważne rozmowy z młodzieżą i rodzicami, o marzeniach, radzeniu sobie, o braku poczucia bezpieczeństwa, stresie, szykanowaniu, ciosach, cierpieniu, stanach depresyjnych, próbach samobójczych, sekretach, pogardzie.

Ale też odwadze, akceptacji, wsparciu, katharsis, stawianiu kroków w dorosłość, prawie do symbolicznej żałoby za tym dzieckiem, którego już w pewnym sensie nie ma.

  • w Kanadzie nie toleruje się nietolerancji, a co mi się spodobało jest taka tradycja, że na zakończenie podstawówki dzieci piszą do rodziców list, żeby podkreślić, jaki to ważny, przełomowy moment w ich życiu.

„O własnej niezgodności płciowej mówi rodzinie niespełna 60% osób transpłciowych w Polsce. Transpłciowość swoich dzieci akceptuje 25,6% matek i 15,2% ojców. Osoby transpłciowe są grupą najbardziej narażoną na samobójstwa – w Polsce dotyczy to prawie 70% z nich….”