(…) Za późno, by uciekać. Szukaj schronienia za wszelką cenę.

O projekcie #2Hot2Learn, suszach, nieuchronności zapłaty energetycznego rachunku – za ciepłą zupę, kostkę lodu, inne, prześladowaniach, dyskryminacji, kulturze, odwadze i odporności rdzennych mieszkańców, ogniu, odgrywającym szczególną rolę w kulturze Aborygenów.

O połączeniu między tym, co my robimy, a tym, co robi i czego potrzebuje przyroda, sporo ciekawostek np. o ptasich podpalaczach, plastyczności fenotypowej, płomieniach, i wkraczaniu w erę klimatycznego nomadyzmu.

I zapadające w pamięć słowa, że „Australia już jest tam, gdzie cała reszta świata według porozumienia nigdy nie powinna się znaleźć”.