Wrzucam na profil "Kochanie, zostało mi tylko 100 stron", info o przeczytanych książkach, na Facebooku >>> i Instagramie >>>

Gwałt polski

(...) dobre rady od kogokolwiek pochodzące, powinny wynikać z mądrości księcia, a…

My trans

(...) pogarda ma wielką, niszczycielską moc

Aborcja jest

(...) seks uprawiają dwie osoby, ale konsekwencje tak naprawdę ponosisz tylko ty

Seks i cytadela

(...) cień mężczyzny jest lepszy niż cień ściany

Mężczyźni objaśniają mi świat

(...) duże zdjęcie miało przedstawiać rodzinę, ale zobaczyłam jedynie mężczyznę i…

Ameksyka

(...) jeśli Juarez jest miastem Boga, to tylko dlatego, że diabeł boi się tu…