Biedni Romowie, źli Cyganie

(...) za żadną cenę się nie wyróżniać albo wyróżniać się za…