Wspomnienia gracza giełdowego

(...) ludzie nie pójdą za tobą ze względu na to, co robisz.…