Vernon Subutex

(...) pająk dziedzicznych cech jest cierpliwy. Pracuje w…