Sztuka wojny

(...) U kogo lewa i prawa strona żyją w harmonii, będzie…