Wybór

(...) Przyzwoitość nie może się stać synonimem bezradności,…