Listowieść

(...) kiedy jest najlepsza pora na posadzenie drzewa?…