PR w NGO

(...) Łączy nas jedynie teraźniejszość tysięcy spędzonych…