Patoposłuszeństwo

(...) Wstrzymaj konia na brzegu przepaści