My trans

(...) pogarda ma wielką, niszczycielską moc