Listy do Młodego Nauczyciela

(...) Jeśli się nie szanuje praw dziecka, to nie można mu…