Faszyzm, który nadchodzi

(...) stereotyp dużo więcej mówi o człowieku, który go…