Gdzie śpiewają raki

(...) miłość to zbyt często pretekst, by zostać. Zbyt…