Czarny łabędź

(...) tysiąc dni nie dowiedzie, że mamy rację, z to jeden…