Cudzy kraj

(...) radość jest zemstą wobec tych, którzy chcą cię…