No pasa nada!

(...) Matkę szanują wszyscy. Kobiet nie szanuje nikt