Zanim wystygnie kawa

(...) Przyszłość jeszcze się nie wydarzyła, więc chyba…