Zabiłam

(...) Wybaczasz, bo jaką korzyść masz z tego, że ci ludzie…