Tylko prawda

(...) tchórze mogą pomóc, jedynie odchodząc