Przynależność.

(...) Wielu ludzi wybiera dobrze wydeptane ścieżki, ale w…