Seks i cytadela

(...) cień mężczyzny jest lepszy niż cień ściany