Rzeczy osobiste

(...) czas od otwarcia wagonów na rampie do zamknięcia…