Patrząc w słońce

(...) Im bardziej nie udaje ci się w pełni żyć, tym…