Gdy regułą jest brak reguł

(...) Kieruj za pomocą kontekstu, nie kontroli.