Medytacja w życiu codziennym

(...) jedynym prawdziwym autorytetem jest oświecone ludzkie…