Bóg jest czerwony

(...) Wstrzymaj konia na brzegu przepaści