Kobiety, których nie ma

(...) W języku polskim bezdomność jest kobietą, mimo iż…