Gwałt polski

(...) dobre rady od kogokolwiek pochodzące, powinny wynikać…