Sprawa Niny Frank

(...) Nie myl dobroci ze słabością