Kiedy ciało mówi nie

(...) Recepty pochodzą z zewnątrz, przemiana zachodzi…