Atomowe nawyki

(...) Koszt dobrych nawyków ponosimy w teraźniejszości.…