Jak pokolorować szkołę

(...) w szkole powinno się oceniać wiedzę, nie jej brak