Atomowe nawyki

(...) Koszt dobrych nawyków ponosimy w teraźniejszości.…


Oddech

(...) Życie jogina mierzy się nie liczbą jego dni, lecz…