Dlaczego się udało.

(...) Każdy biznes jest pochodną czasów, w których…