Bliscy

(...) Bojąc się, że nie będzie kochana za to, kim jest,…