Mireczek

(...) Niektórzy myślą, że siłą jest wytrwanie, ale czasem…